Βασική αρχή για τη Bergmann Kord είναι η επίτευξη ολοκληρωμένης επικοινωνίας κατά την προσωπική σας ενημέρωση.

Η παρουσίαση εφικτών, εφαρμόσιμων επιλογών και η απεικόνιση της πραγματικότητας στις αληθινές της διαστάσεις, αποτελούν σημείο αναφοράς για το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης, που θα καρποφορήσει ένα φυσικό, ολοκληρωμένο αισθητικά αποτέλεσμα που θα σας ικανοποιεί στο μέγιστο.

Τόσο ο άριστος ιατρικός σχεδιασμός εξαρχής όσο και η άρτια υλοποίηση αποτελούν τα 2 βασικά σημεία διασφάλισης του επιθυμητού αποτελέσματος. Επιβάλλεται επομένως η επιλογή της κλινικής μαλλιών να γίνεται με γνώμονα το όνομα και τη βαρύτητα που έχει στο χώρο. Τα αποδεδειγμένα καλά αποτελέσματα ασφαλώς και δεν είναι προϊόν διαφήμισης ή προώθησης αλλά προϊόν δουλειάς και αυτά θα πρέπει να είναι το βασικότερο κριτήριο επιλογής. Η επιδιόρθωση είναι δύσκολη και πολύ απαιτητική διαδικασία και τα αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις αμφίβολα.

Οι γιατροί της κλινικής μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση αποτελεσμάτων προηγούμενων επεμβάσεων- κακή αισθητικά μετωπιαία γραμμή, αραιή μετωπιαία γραμμή, κακής ποιότητας και πυκνότητας μεταμόσχευση, μεγάλα μοσχεύματα, κακοποιημένη δότρια περιοχή. Χρησιμοποιώντας την τεχνική ή τις τεχνικές που κρίνουν κάθε φορά κατάλληλες, οι γιατροί της Bergmann Kord διεκπεραιώνουν τις απαραίτητες διαδικασίες βελτίωσης και επανόρθωσης, για τις οποίες απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες, περισσότερες από αυτές που αξιώνει μια κανονική μεταμόσχευση μαλλιών.

Ασφαλώς, η συνάντηση με τους γιατρούς μας είναι απολύτως αναγκαία, ώστε να γίνει υπεύθυνη αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και ειλικρινής υπόδειξη του ποσοστού βελτίωσης.