Κλωνοποίηση Τριχοθυλακίων

Η συνεχής και αλματώδης πρόοδος της γενετικής αφήνει πολλές υποσχέσεις για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης: Η κλωνοποίηση τριχοθυλακίων θα είναι πιθανότατα το μεγάλο βήμα εξέλιξης στη μεταμόσχευση μαλλιών.
Τι ακριβώς είναι η κλωνοποίηση τριχοθυλακίων;

Είναι η διαδικασία εξαγωγής κυττάρων από τα τριχοθυλάκια, ο πολλαπλασιασμός τους στο εργαστήριο και η επαναφύτευσή τους στο τριχωτό ώστε να συνεχίσουν την παραγωγή νέων τριχοθυλακίων και επομένως νέας τριχοφυίας.
Πιο αναλυτικά: Βάσει των ερευνητικών παρατηρήσεων, τα κύτταρα συνεκτικού ιστού (Fibroblasts), που βρίσκονται στο απώτατο τμήμα των τριχοθυλακίων, είναι πιο εύκολο να αναπαραχθούν σε σχέση με τα άλλα κύτταρα του τριχοθυλακίου. Μετά την εξαγωγή των τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, μπορούν οι ερευνητές να διαχωρίσουν τα κύτταρα συνεκτικού ιστού από τα τριχοθυλάκια και ακολούθως να τα καλλιεργήσουν in vitro για τη δημιουργία νέων τριχοθυλακίων.Στο εργαστήριο, πραγματοποιείται ο πολλαπλασιασμός τους και στη συνέχεια τοποθετούνται στην αραιωμένη περιοχή του τριχωτού για να αρχίσει η ανάπτυξη νέων τριχοθυλακίων.
Ως ερευνητική διαδικασία, βρίσκεται σε καθαρά πειραματικό στάδιο και παρουσιάζει κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις, ωστόσο απαιτείται ακόμη εκτεταμένη ερευνητική προσπάθεια.

Η διαφοροποίηση που μπορεί να επιφέρει η κλωνοποίηση τριχοθυλακίων στη μεταμόσχευση μαλλιών έγκειται στο γεγονός ότι η μεταμόσχευση μαλλιών είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία αναδιανομής της υπάρχουσας τριχοφυίας και δε δημιουργεί νέα τριχοφυΐα, ενώ η κλωνοποίηση τριχοθυλακίων δημιουργεί συνθήκες παραγωγής νέων τριχών και επομένως και αύξησης της τριχοφυίας.

Αυτό σημαίνει ότι με την κλωνοποίηση τρίχας καταργούνται οι πεπερασμένες δυνατότητες της δότριας περιοχής και δε θα υπάρχουν περιορισμοί ασφαλούς ορίου ως προς τα αποθέματα τριχοφυίας της. Ακόμη και οι ενδιαφερόμενοι για μεταμόσχευση μαλλιών που δε διαθέτουν επαρκή από άποψη αποθεμάτων δότρια περιοχή ώστε να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μαλλιών, με την κλωνοποίηση τριχοθυλακίων θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για μεταμόσχευση μαλλιών.

Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η ερευνητική εργασία για την κλωνοποίηση τρίχας είναι τα εξής:

Το είδος των κυττάρων που θα επιλεγεί προς αναπαραγωγή, καθώς υπάρχουν και άλλα είδη πέραν των fibroblasts.

Η διασφάλιση αποτελεσματικής in vitro καλλιέργειας και αναπαραγωγής των κυττάρων

Η κατάλληλη τοποθέτησή τους στην περιοχή της αραίωσης ώστε να ευνοηθεί ο αποτελεσματικός και επιθυμητός τρόπος ανάπτυξης

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΧΩΝ

Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην κλωνοποίηση τριχοθυλακίων, αφορούν κυρίως την αδυναμία προκαθορισμού τόσο της διεύθυνση φύτρωσης των νέων τριχών όσο και της πυκνότητας και ποιότητας της νέας τριχοφυίας. Οι παράγοντες αυτοί είναι καταλυτικοί για την εξασφάλιση ολοκληρωμένου αισθητικά αποτελέσματος.

Στη μεταμόσχευση μαλλιών, ο γιατρός καθορίζει τον τρόπο έκφυσης των νέων μαλλιών, δίνει στην τρίχα τον επιθυμητό προσανατολισμό ώστε να αναπτυχθεί με την κατάλληλη διεύθυνση και διανέμει τα τριχοθυλάκια σε σωστές αποστάσεις ώστε να διασφαλιστεί φυσικό αποτέλεσμα. Γνωρίζει επίσης εκ των προτέρων τα ακριβή ποιοτικά χαρακτηριστικά της τρίχας (χρώμα, διάμετρο, δομή κλπ).

Με την κλωνοποίηση τριχών όμως, υπάρχει δυσκολία στην a priori εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος: δεν είναι εφικτό προς το παρόν να προβλεφθεί το ποσοστό των τριχοθυλακίων που θα αναπτυχθούν, ούτε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη πυκνότητα, ούτε οι ποιοτικές προδιαγραφές των νέων τριχών (κατά τη διαδικασία της αναπαραγωγής, τα νέα κύτταρα υφίστανται διαφοροποιήσεις ως προς τα αρχικά).

Ακόμη, κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί ότι τα νέα μαλλιά θα ακολουθούν τον φυσιολογικό κύκλο ζωής των μαλλιών, ούτε ότι θα παραμείνουν για πάντα, όπως τα μαλλιά της μεταμόσχευσης.

Και να αναφέρουμε βεβαίως ότι για να εγκριθεί στο μέλλον η κλωνοποίηση τριχοθυλακίων, θα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής.
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΧΩΝ (HAIR MULTIPLICATION)

Στην ουσία πρόκειται για διαδικασία ανάλογη της κλωνοποίησης τριχών, κατά την οποία οι αφαιρούμενες τρίχες πολλαπλασιάζονται in vitro και επανατοποθετούνται στην περιοχή της αραίωσης.

Οι απόψεις διαφοροποιούνται σχετικά με το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο η κλωνοποίηση τριχοθυλακίων θα είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική με καλά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Το βέβαιο είναι ότι απαιτεί ακόμη αρκετά χρόνια ερευνητικής και πειραματικής προσπάθειας και δεν προβλέπεται για το εγγύς μέλλον.