Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΕΣΗΣ (ANAGEN PHASE)

Κατά τη διάρκεια της φάσης της αναγένεσης τα κύτταρα του βολβού πληθαίνουν σημαντικά ενώ οι βολβοί βρίσκονται σε κατώτερες στιβάδες του δέρματος. Η διάρκεια της φάσης αυτής κυμαίνεται μεταξύ 2 έως 6 χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των τριχών της κεφαλής βρίσκεται στη φάση της αναγένεσης.
Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΕΝΕΣΗΣ (CATAGEN PHASE)

Στη φάση της καταγένεσης τα κύτταρα του βολβού παύουν να πληθαίνουν ενώ ο βολβός στο σύνολό του συρρικνώνεται και ξεκινά μία πορεία προς την εξωτερική στιβάδα του δέρματος. Η φάση της καταγένεσης της τρίχας διαρκεί από 2 έως 3 εβδομάδες.
Η ΦΑΣΗ ΤΕΛΟΓΕΝΕΣΗΣ (TELOGEN PHASE)

Τη φάση της καταγένεσης διαδέχεται η φάση της τελογένεσης, κατά την οποία ο βολβός της τρίχας βρίσκεται πλέον αρκετά κοντά στην επιφάνεια της επιδερμίδας σε κατάσταση συστολής και με τάση να εγκαταλείψει το θύλακα. Η φάση της τελογένεσης διαρκεί 3 – 4 μήνες.