Η απώλεια μαλλιών λόγω χημειοθεραπείας αποτελεί όλο και περισσότερο μια συχνή αλλά πάντα δυσχερή κατάσταση. Πρόκειται για προσωρινή και αναστρέψιμη τριχόπτωση που προκύπτει εξαιτίας της χορηγούμενης αγωγής. Νοείται ως παρενέργεια που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εμφάνιση και σίγουρα την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Η εξωτερική εμφάνιση είναι αλληλένδετη με την προσωπικότητα του ατόμου και την εν γένει ψυχολογία του. Η προσωρινή απώλεια των μαλλιών σηματοδοτεί μια εφήμερη κατάσταση με σημαντικό ψυχολογικό υπόβαθρο καθώς επηρεάζει τη συνολική εξωτερική εικόνα και εν συνεχεία την καλή ανταπόκριση του ασθενούς στην χορηγούμενη αγωγή.

 

Ως εγκεκριμένη επιστημονική λύση από τον FDA (Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων) δημιουργήθηκε η τεχνική HOS-2 (Hollywood On the Streets) ως το πρώτο ιατρικό προϊόν αποκατάστασης μαλλιών. Έχει δημιουργηθεί βάσει απαιτούμενων αυστηρών προδιαγραφών όπως ειδικό υποαλλεργικό υλικό και λεπτή μεμβράνη ενώ διακρίνεται για τη μόνιμη 24ώρη σταθερή εφαρμογή.

Ακολουθείται η ίδια φροντίδα μαλλιών όπως και στα φυσικά μαλλιά ενώ δεν περιορίζονται οι καθημερινές δραστηριότητες. Ειδικότερα, έναντι της περούκας παθήσεων διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα πως είναι πιο ανεκτή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του μηδαμινού της βάρους.

Η Bergmann Kord διαθέτει την αποκλειστική παροχή του συγκεκριμένου hair system μέρους του κόστους καλύπτεται από σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για τις περισσότερες πληροφορίες για την τεχνική HOS-2 μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας Hollywood on the Streets