ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ BERGMANN KORD

Ο επισκέπτης στο δικτυακό μας τόπο παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς η πλοήγηση στο δικτυακό τόπο της Bergmann Kord συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή των όρων χρήσης. Η Bergmann Kord διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης και δημοσιοποίησής τους μέσω του site. Για το λόγο αυτό προτείνει τη σχετική ενημέρωση των επισκεπτών κάθε φορά που εισέρχονται στο site.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ | ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση των περιεχομένων του δικτυακού μας τόπου και να κάνουν ορθή και θεμιτή χρήση των υπηρεσιών του.

Η Bergmann Kord δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, άμεση, τυχαία ή ηθελημένη ενέργεια παραποίησης των στοιχείων του site. Η ευθύνη για τη χρήση του site ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη.

Οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στο περιεχόμενο, τα συστήματα, τα επιμέρους στοιχεία και το δικτυακό τόπο γενικότερα, δίδει το δικαίωμα στη Bergmann Kord να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες προάσπισης των συμφερόντων της.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | COPYRIGHT

Όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου(αναφέρουμε ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, video, ήχοι, λογότυπα, επωνυμίες), ανήκουν στη Bergmann Kord σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται επομένως, δίχως τη συναίνεση της Bergmann Kord, οποιαδήποτε εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, έκδοση, τροποποίηση των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες για προσωπικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς(εκτύπωση, αντιγραφή, αποθήκευση σε PC ή διακίνηση υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης).

ONLINE ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | MEDICAL DISCLAIMER

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο site μας καθώς και η online διάγνωση και γενικότερα όλη η πληροφοριακή επικοινωνία μέσω e-mail, δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο την προσωπική εξέταση και ενημέρωση από το γιατρό, δεν θεωρείται επομένως ιατρική συμβουλή.

Η πληροφόρηση που παρέχουμε μέσω διαδικτύου είναι καθαρά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η Bergmann Kord έχει καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη σαφήνεια, εγκυρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της αμελείας, δεν προκύπτει ευθύνη της Bergmann Kord για τις περαιτέρω ενέργειες και επιλογές των χρηστών και καλούνται να ενεργήσουν βάσει της προσωπικής τους βούλησης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ SITES | LINKS

Στις ιστοσελίδες μας περιέχονται σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους, που θεωρούμε ότι μπορούν να προσφέρουν πληροφόρηση σχετική με το επικείμενο κάθε φορά θέμα. Η Bergmann Kord δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους και προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά της επίσκεψη των χρηστών σε αυτά.

Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης που εφαρμόζουν και συνιστούμε τη σχετική ενημέρωση των χρηστών κάθε φορά που πραγματοποιούν σύνδεση.

ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ | DISCLAIMER OF ENDORSEMENT

Η αναφορά σε αυτούς τους συνδέσμους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αποδοχή, τη διαφήμιση, τη συνεργασία ή την έμμεση πρόταση αυτών στους περιηγητές του site.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σε περίπτωση άσκησης κατά του δικτυακού μας τόπου οποιασδήποτε αγωγής ή αξίωσης απορρέουσας από παραβάσεις του χρήστη, ο χρήστης οφείλει να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και να αποζημιώσει το δικτυακό μας τόπο σε περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.