Οι απαντήσεις που ακολουθούν αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για πολλά θέματα που αφορούν τη διάγνωση, την τριχόπτωση, τη μεταμόσχευση μαλλιών, τις θεραπευτικές αγωγές κατά της τριχόπτωσης ή γενικές ερωτήσεις. Αν επιθυμείτε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις, μπορείτε ελεύθερα να απευθυνθείτε στην κλινική μας ή να αποστείλετε τη Φόρμα Επικοινωνίας με το θέμα που σας απασχολεί.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ
Τι ακριβώς είναι τα τριχοθυλάκια;
Οι τρίχες αναπτύσσονται μέσα σε προστατευτικό περίβλημα το οποίο ονομάζεται τριχοθυλάκιο και μπορεί να παράγει συνήθως έως 4 τρίχες. Στο μπροστινό μέρος του τριχωτού υπάρχουν τριχοθυλάκια που περιέχουν μία τρίχα, ενώ στο πάνω και πίσω μέρος του τριχωτού τα τριχοθυλάκια περιέχουν και περισσότερες τρίχες. Συνήθως, τα τριχοθυλάκια που βρίσκονται στο πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής είναι ανθεκτικά στους παράγοντες που προκαλούν τριχόπτωση.

Τι εννοούμε με τον όρο Δότρια Περιοχή Σταθερής Τριχοφυΐας;
Η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται με τριχοθυλάκια που λαμβάνονται από το πίσω και πλάγιο τμήμα του τριχωτού της κεφαλής όπου η τριχοφυΐα δεν επηρεάζεται από την τριχόπτωση και για το λόγο αυτό η περιοχή ονομάζεται Δότρια Περιοχή Σταθερής Τριχοφυΐας.

Πώς γίνεται η μεταμόσχευση μαλλιών;
Με τη μεταμόσχευση μαλλιών ανακατανέμονται τα τριχοθυλάκια στο τριχωτό της κεφαλής για να καλύψουν τις περιοχές του τριχωτού που παρουσιάζουν αραίωση. Δε δημιουργείται επομένως επιπλέον τριχοφυΐα, απλώς η υπάρχουσα αξιοποιείται για να ενισχύσει τις περιοχές που έχουν υποστεί την επίδραση της τριχόπτωσης. Επειδή τα μεταφυτευμένα τριχοθυλάκια παραμένουν ανθεκτικά στην τριχόπτωση και στην περιοχή που τοποθετήθηκαν, συνεχίζουν να αναπτύσσονται κανονικά και δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα μαλλιά.

Για ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η μεταμόσχευση μαλλιών;
Η μεταμόσχευση μαλλιών εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις Ανδρογενετικής Αλωπεκίας (του πιο κοινού τύπου ανδρικής τριχόπτωσης που ωστόσο παρουσιάζεται και στις γυναίκες ως Γυναικείου Τύπου Ανδρογενετική Αλωπεκία), σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχει αραίωση των μαλλιών οφειλόμενη σε ειδικές αιτιολογίες, καθώς και στις περιπτώσεις αντιμετώπισης ουλών, εμφύτευσης φρυδιών κα.

Είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατάλληλοι για μεταμόσχευση μαλλιών;
Όχι, αν και με τις σύγχρονες τεχνικές η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μπορεί να προχωρήσει σε μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι σημαντικό να υπάρχει δότρια περιοχή επαρκούς πυκνότητας τριχοφυΐας και απαραίτητο να πραγματοποιείται αρχικά διάγνωση και λήψη ιατρικού ιστορικού του ενδιαφερόμενου, ώστε να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι υγείας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης μαλλιών ή αν υπάρχει κάποια μορφή τριχόπτωσης για την οποία αντενδείκνυται η μεταμόσχευση μαλλιών.

Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μαλλιών;
Βάσει του γενετικού τους κώδικα, τα μεταφυτευμένα τριχοθυλάκια παραμένουν ανθεκτικά στη δράση των ορμονών που ευθύνονται για την εμφάνιση τριχόπτωσης και μετά την τοποθέτησή τους στην περιοχή της αραίωσης. Δεν πέφτουν επομένως τα μαλλιά της μεταμόσχευσης. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι ίσως ένας αμελητέος αριθμός από αυτά τα μαλλιά να πέσει όταν περάσουν αρκετά χρόνια και το άτομο βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένη ηλικία.

Αμέσως μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών θα έχω τα νέα μαλλιά ή χρειάζεται κάποιος χρόνος για να έχω αποτέλεσμα;
Σε κάποιες περιπτώσεις, ένα ποσοστό των νέων μαλλιών της μεταμόσχευσης πέφτει κατά τις πρώτες 15-20 μέρες μετά την επέμβαση και αρχίζει να φυτρώνει και πάλι μετά από 3 τουλάχιστον μήνες. Η πυκνότητα σταδιακά αυξάνεται και απαιτούνται τουλάχιστον 10 μήνες για να έχουμε ολοκληρωμένο αποτέλεσμα στη μεταμόσχευση μαλλιών.

Πώς θα μάθω αν η μεταμόσχευση μαλλιών ενδείκνυται για μένα;
Σε ένα προσωπικό ραντεβού διάγνωσης, οι ειδικοί μας θα εκτιμήσουν το είδος και τα χαρακτηριστικά της τριχόπτωσης και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού θα αποσαφηνιστεί αν ενδείκνυται για εσάς η μεταμόσχευση μαλλιών, καθώς και το είδος της τεχνικής/-ων που είναι κατάλληλη/-ες για εσάς. Ωστόσο, μια πρώτη εκτίμηση για το αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για να προχωρήσετε σε μεταμόσχευση μαλλιών μπορείτε να λάβετε μέσω της Online Φόρμας Διάγνωσης.

Πόσο διαρκεί μια επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών;
Η συνήθης διάρκεια της επέμβασης είναι 3 έως 5 ώρες και αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της συνεδρίας και το είδος της τεχνικής. Κατά τη διενέργεια της συνεδρίας μπορείτε να ακούτε μουσική ή να βλέπετε τηλεόραση, ώστε οι ώρες αυτές να κυλήσουν όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα για εσάς.

Υπάρχει πόνος στη μεταμόσχευση μαλλιών ή τυχόν παρενέργειες ή επιπλοκές;
Η ιατρική ομάδα της Bergmann Kord εφαρμόζει τοπική αναισθησία & τις πιο εξελιγμένες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, καταστώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο την επέμβαση ανώδυνη διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Αν τηρηθούν με ακρίβεια ο μετεγχειρητικές οδηγίες που θα σας δοθούν, η επέμβαση της μεταμόσχευσης μαλλιών δεν έχει επιπλοκές ή παρενέργειες.

Χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση τα μαλλιά της μεταμόσχευσης;
Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση απαιτείται κάποια προσεκτική και ιδιαίτερη μεταχείριση τόσο για τη δότρια όσο και για τη λήπτρια περιοχή. Στην πορεία ωστόσο τα μαλλιά της μεταμόσχευσης δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη φροντίδα σε σχέση με τα υπόλοιπα μαλλιά και μπορούν να δεχτούν κάθε είδους υπηρεσία κομμωτικής.
Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τη μετεγχειρητική εξέλιξη που θα πρέπει να γνωρίζω;
Μετά την επέμβαση σας δίδονται αναλυτικές μετεγχειρητικές οδηγίες –γραπτά και προφορικά. Ενημέρωση λαμβάνετε και κατά το ραντεβού διάγνωσης, όπου οι ειδικοί σας ενημερώνουν για τα στάδια της μετεγχειρητικής εξέλιξης.

Μπορεί να γίνει μεταμόσχευση με μαλλιά από άλλο άτομο;
Η μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μαλλιά (τριχοθυλάκια για την ακρίβεια) που προέρχονται από το ίδιο το άτομο. Σε διαφορετική περίπτωση τα τριχοθυλάκια θα απορριφθούν από τον οργανισμό ως ξένο σώμα.

Σε ποιο στάδιο τριχόπτωσης (αρχικό ή προχωρημένο) είναι καλύτερα να υποβληθώ σε μεταμόσχευση μαλλιών;
Η απόφαση για μεταμόσχευση μαλλιών λαμβάνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Γενικότερα πάντως, είναι προτιμότερο να προχωρά κανείς σε μεταμόσχευση μαλλιών όσο ακόμη βρίσκεται σε μη προχωρημένη αραίωση.

Μετά τη μεταμόσχευση θα έχω τα μαλλιά που είχα πριν αρχίσει η τριχόπτωση;
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με τη μεταμόσχευση μαλλιών ανακατανέμεται η υπάρχουσα ποσότητα μαλλιών και δεν δημιουργείται επιπλέον. Είναι επομένως αδύνατο να επιτευχθεί η πυκνότητα που υπήρχε πριν την εμφάνιση της αραίωσης (Αυτός ο περιορισμός όμως πιθανόν στο μέλλον να αρθεί εάν εφαρμοστεί η κλωνοποίηση της τρίχας). Το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης ωστόσο μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικό από άποψη πυκνότητας.

Είμαι νέος σε ηλικία αλλά αρχίζω να εμφανίζω σημάδια τριχόπτωσης. Συνίσταται να ξεκινήσω κάποια ειδική θεραπεία τριχόπτωσης ή να προχωρήσω σε μεταμόσχευση μαλλιών;
Πάντα με την προϋπόθεση της διενέργειας διάγνωσης, γενικότερα είναι προτιμότερο αρχικά να ακολουθείται κάποια θεραπεία κατά της τριχόπτωσης για να περιορίσει όσο το δυνατόν το ρυθμό εκδήλωσης της αραίωσης. Μελλοντικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει σε μεταμόσχευση μαλλιών εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Η μεταμόσχευση μαλλιών θεωρείται αποκλειστικά πράξη αισθητικής;
Για τη Bergmann Kord, η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί πρώτα από όλα μια υπεύθυνη ιατρική πράξη. Η ιατρική ομάδα (επικεφαλής ιατρός, βοηθοί ιατροί, αναισθησιολόγος, νοσηλευτικό προσωπικό) ενεργούν με απόλυτο επαγγελματισμό, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους επεμβάσεων, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος.

Ποια μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών θεωρείται η καλύτερη;
Οι σύγχρονες μέθοδοι μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιούνται με μεταφορά τριχοθυλακίων (Μεταμόσχευση Τριχοθυλακικών Μονάδων) και διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων. Καλύτερη τεχνική θεωρείται κάθε φορά εκείνη που επιλέγεται ως κατάλληλη, βάσει της αξιολόγησης των απαιτήσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται και συνδυασμός τεχνικών για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πώς θα καταλάβω ποια τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών ενδείκνυται για τη δική μου περίπτωση;
Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιείται έπειτα από τη συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων (είδος τριχόπτωσης, βαθμός αραίωσης, δυνατότητες δότριας περιοχής κα) από τους ειδικούς και το γιατρό της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Η μεταμόσχευση τριχοθυλακίων αντιμετωπίζει μόνο την αραίωση του τριχωτού της κεφαλής;
Πέρα από το τριχωτό της κεφαλής, η μεταμόσχευση τριχοθυλακίων εφαρμόζεται και για σχηματισμό φρυδιών κα

Υπάρχει η δυνατότητα να σχηματίσουν οι γιατροί τη μετωπιαία γραμμή αποκλειστικά βάσει των επιθυμιών μου;
Κατά το σχεδιασμό του πλάνου της μεταμόσχευσης μαλλιών, ο γιατρός σχεδιάζει τη μετωπιαία γραμμή λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου όσο και τους κανόνες της αισθητικής ιατρικής. Αν όμως θεωρούν ότι οι απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου δεν θα οδηγήσουν στο καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα (όπως για παράδειγμα πολύ χαμηλή μετωπιαία γραμμή σε άτομο μεγαλύτερης ηλικίας) θα εξηγήσουν στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους αντενδείκνυται μια τέτοια επιλογή.

Σε πόσες μέρες μετά την επέμβαση μπορώ να επιστρέψω στο φυσιολογικό ρυθμό ζωής μου;
Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επουλωτική ικανότητα του οργανισμού σας, από το είδος της επέμβασης, καθώς και τη φύση των δραστηριοτήτων που ακολουθείτε. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει εξατομικευμένα ανάλογα με το επάγγελμα και τις λοιπές δραστηριότητές σας.Όσον αφορά την επιστροφή στην επαγγελματική δραστηριότητα, κάποιοι επιστρέφουν στην εργασία τους ακόμη και την επόμενη μέρα της μεταμόσχευσης, άλλοι που οι απαιτήσεις της εργασίας του έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση, προτιμούν την πραγματοποίηση μεταμόσχευσης μαλλιών κατά την έναρξη της άδειάς τους.

Θα μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι έχω κάνει μεταμόσχευση μαλλιών;
Μια επιτυχημένη μεταμόσχευση μαλλιών δε γίνεται αντιληπτή ακόμη και από άτομα του πολύ κοντινού περιβάλλοντός σας.

Μία συνεδρία είναι αρκετή για να έχω ολοκληρωμένο αποτέλεσμα;
Με τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών που εφαρμόζουν οι γιατροί της Bergmann Kord, είναι δυνατό να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμη και με μία συνεδρία. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών για την ολοκλήρωση του αποτελέσματος ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση και εξαρτάται από την υπάρχουσα και την επιθυμητή κατάσταση. Υπάρχουσα κατάσταση είναι το στάδιο αραίωσης των μαλλιών στο οποίο βρίσκεστε και οι δυνατότητες της δότριας περιοχής σας. Επιθυμητή κατάσταση είναι η εικόνα που επιθυμείτε να έχετε (αρκεί να είναι εφικτή η πραγματοποίησή της) μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Η επιθυμητή εικόνα θα ορίσει και τις απαιτήσεις για την πυκνότητα των μαλλιών σας. Οι γιατροί της κλινικής μας συνεκτιμούν τα παραπάνω στοιχεία με σκοπό να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη δυνατή λύση.

Μπορώ να έρθω σε επαφή με άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών στη Bergmann Kord;
Βεβαίως. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε μπορείτε να μας ενημερώσετε και φροντίζουμε να δείτε από κοντά άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών στην κλινική μας.

Η δότρια περιοχή (η περιοχή από την οποία ελήφθησαν τα τριχοθυλάκια) θα φαίνεται πιο αραιή μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών;
Ακόμη και αν τα τριχοθυλάκια μιας δότριας περιοχής μειωθούν κατά το ήμισυ, η αραίωση αυτή δεν είναι ορατή. Σε μια πολύ πυκνή δότρια περιοχή περιλαμβάνονται περίπου 90-100 τριχοθυλάκια ανά τετραγωνικό εκατοστό, δηλαδή περίπου 10.000 τριχοθυλάκια με δυνατότητα αξιοποίησης.

Αν ακολουθώ κάποια ειδική θεραπεία κατά της τριχόπτωσης μπορώ να προχωρήσω σε μεταμόσχευση μαλλιών;
Φυσικά, αρκεί να ενημερώσετε το ιατρικό προσωπικό μας για το είδος της φαρμακευτικής αγωγής και τη διάρκειά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να σταματά ένα διάστημα πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών.

Υπάρχει πιθανότητα να μην αναπτυχθούν κάποια από τα εμφυτευμένα τριχοθυλάκια;
Η όλη διαδικασία διαχείρισης των τριχοθυλακίων (εξαγωγή, διαφύλαξη, τοποθέτηση) επιβάλλεται να είναι πολύ προσεκτική για να αποφευχθεί πιθανός τραυματισμός αυτών που θα οδηγούσε σε μη έκφυση. Ωστόσο, ακόμη και αν οι παραπάνω διαδικασίες ολοκληρωθούν επιτυχώς, ενδέχεται κάποια τριχοθυλάκια να μην αναπτυχθούν κανονικά και αυτό να οφείλεται σε κάποιον απρόβλεπτο παράγοντα.

Η τριχόπτωση αναστέλλεται με τη μεταμόσχευση μαλλιών;

Η τριχόπτωση αποτελεί συνήθως μια εξελισσόμενη διαδικασία την οποία δεν μπορεί να αναστείλει η μεταμόσχευση μαλλιών. Τα εμφυτευμένα τριχοθυλάκια παραμένουν στο τριχωτό εφ΄όρου ζωής, όμως αυτό δε σημαίνει ότι θα σταματήσει η τριχόπτωση για τα υπόλοιπα μαλλιά.

Πότε θεωρείται επιτυχημένη μια μεταμόσχευση μαλλιών;
Η επιτυχία μιας μεταμόσχευσης μαλλιών κρίνεται κυρίως από τη φυσικότητα του αποτελέσματος, καθώς δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή παρά μόνο από ειδικούς και μάλιστα από πολύ κοντινή εξέταση του τριχωτού.

Εμφανίζω κάποιες αρχικές ενδείξεις τριχόπτωσης, θα μπορούσα να ξεκινήσω κάποια αγωγή κατά της τριχόπτωσης και εφόσον χρειαστεί μελλοντικά να κάνω και μεταμόσχευση μαλλιών;
Βεβαίως, μάλιστα ο ρόλος των θεραπειών τριχόπτωσης είναι να προσφέρουν μια προληπτική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης που αποσκοπεί στη συντήρηση των μαλλιών. Ανάλογα πάντα με την εξέλιξη της τριχόπτωσης, μελλοντικά ενδεχομένως να χρειαστεί και μεταμόσχευση μαλλιών.

Πότε είμαι σε θέση να επιστρέψω σπίτι μετά την επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών;
Επειδή η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί επέμβαση ήπιας μορφής (μικροεπέμβαση), μετά το πέρας της διαδικασίας (που διαρκεί λίγες ώρες) δεν απαιτείται παραμονή στην κλινική και επιστρέφετε στο σπίτι.

Τα μαλλιά που ήδη έχω θα επηρεαστούν από τη μεταμόσχευση μαλλιών;
Υπάρχει περίπτωση ένα μικρό ποσοστό της υπάρχουσας τριχοφυΐας να επηρεαστεί προσωρινά από τη μεταμόσχευση, καθώς η εμφύτευση των τριχοθυλακίων ενδέχεται να επιφέρει μια μορφή σοκ (shockloss) σε ένα μέρος των υπαρχόντων μαλλιών με αποτέλεσμα αυτά να χαθούν σε διάστημα 15-20 ημερών μετά τη μεταμόσχευση. Η απώλεια αυτή είναι προσωρινή και τα μαλλιά θα αναπτυχθούν και πάλι. Η μόνη περίπτωση να μην αναπτυχθούν ορισμένα από αυτά είναι το να βρίσκονταν στη φάση της Τελογένεσης, οπότε προορίζονταν για απόπτωση ούτως ή άλλως.

Μετά από πόσο καιρό μπορώ να προχωρήσω σε νέα συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών (για παράδειγμα αν επιθυμώ περαιτέρω πύκνωση);
Στην περίπτωση της μεθόδου FUT θα πρέπει να περιμένετε περίπου 4 μήνες μέχρι να προχωρήσετε στην επόμενη συνεδρία (αν επιθυμείτε πιο ταχεία αποκατάσταση), ωστόσο οι 8 μήνες αποτελούν το σύνηθες μεσοδιάστημα μεταξύ 2 συνεδριών. Υπάρχουν βεβαίως περιπτώσεις (γυναίκες, ενδιαφερόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας) που συστήνουμε την αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου αποτελέσματος, οπότε η επόμενη συνεδρία πραγματοποιείται περίπου στον ένα χρόνο.
Αν έχει εφαρμοστεί η μέθοδος FUE, τότε το μικρότερο δυνατό διάστημα αναμονής είναι 5 μήνες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μία συνεδρία FUE να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο διαδοχικές ημέρες.
Τέλος, όσον αφορά τις επεμβάσεις με συνδυασμό των δύο τεχνικών, οι μέθοδοι FUT και FUE εφαρμόζονται διαδοχικά σε δύο ημέρες.